Pravice iz javnih sredstev

Denarna socialna pomoč, otroški dodatek, subvencija vrtca…

 

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Porodniški dopust, pomoč ob rojstvu otroka...

 

Varstvo otrok in družine

Varstvo odraslih, statusna razmerja, preživnina, skrbništvo, rejništvo...

Center za socialno delo Žalec

URADNE URE:

 • ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
 • sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
 • petek: 08.00 – 12.00

 

POSLOVNI ČAS:

 • ponedeljek, torek, četrtek : 08.00 - 15.00 
 • sreda: 08.00 - 17.00
 • petek: 08.00 - 13.00

KONTAKT:

Mestni trg 5, 3310 Žalec

telefon: 03 713 12 50, 03 713 12 61

faks: 03 713 12 80

e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 
Zadnja obvestila

Vse informacije se nahajajo na spodnji spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/

 

 

 

(08.09.2016)

Subvencija malice za učence in dijake  

                                                                                                                                                                                                                          http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/     

Subvencija kosila za učence

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/subvencija_kosila_za_ucence/                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

(07.01.2016) 

 

Očetovski dopust

V zvezi z dodatnimi 5 dnevi plačanega očetovskega dopusta in vprašanji strank, komu pripada dodatnih 5 dni, vas obveščamo, da bodo na MDDSZ zavzeli stališče najkasneje do konca tedna in nas o tem obvestili. Novico bodo posredovali tudi medijem. 

http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/7840/ 

 

 

(18.12.2015)

Kdaj morate vložiti vlogo za otroške dodatke in za znižano plačilo vrtca?

Novo vlogo je treba vložiti v mesecu, v katerem vam pravica poteče.  

Primer:Če ste vlogo za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca vložili meseca avgusta 2015 in sta vam bili omenjeni pravici dodeljeni od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, morate za podaljšanje omenjenih pravic novo vlogo vložiti meseca avgusta 2016.

Iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2) je razvidno, da polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca ta pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej. Samo tisti, ki jim pravica v decembru poteče, morajo za nadaljnjo subvencijo vrtca še v tem mesecu vložiti novo vlogo, da bi jim bila pravica lahko priznana od 1. januarja dalje.
Enako velja za otroške dodatke. Vlogo naj vložijo le tisti, ki jim pravica do otroškega dodatka poteče 31. 12. 2015. Prezgodnje vlaganje vlog povzroča nepotrebno preobremenjenost centrov za socialno delo, saj se take vloge zavrnejo s sklepom.


Enako velja za otroške dodatke. Vlogo naj vložijo le tisti, ki jim pravica do otroškega dodatka poteče 31. 12. 2015. Prezgodnje vlaganje vlog povzroča nepotrebno preobremenjenost centrov za socialno delo, saj se take vloge zavrnejo s sklepom.

(18.2.2016)

Paket pomoči - odpis dolgov

http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html

 

 

 

 

 

(30.5.2014)

Mobilna služba centra za socialno delo Žalec

Razpored uradnih ur v poslovnih prostorih občin:

Na Občinah Polzela, Prebold, Vransko, Braslovče in Tabor pisarna CSD ne obratuje več zaradi premalega obiska uporabnikov. 


Datumi izplačil socialnih transferjev za leto 2016

 • http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
 • Obvestilo glede spremembe ure izplačil (januar 2012) 

   

  mddsz

   

   

   

  www.csd-zalec.si
  Center za socialno delo Žalec